Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng tại Lào Cai

Năm 2023, với chủ đề: “Đoàn kết – Kỷ cương - Sáng tạo – Hành động – Phát triển” Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã chung sức đồng lòng, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Lào Cai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Xem thêm: Ngành Xây dựng Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ năm 2024

Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong từng lĩnh vực cụ thể như trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thu nộp ngân sách, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Mỗi phong trào thi đua đều gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được triển khai một cách thiết thực, thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân và toàn xã hội hưởng ứng tham gia.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng ảnh lưu niệm Bác Hồ cho tỉnh Lào Cai.

Công tác khen thưởng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện với phương châm không ngừng đổi mới và đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, chính xác, kịp thời và có tính giáo dục cao trong khen thưởng. Chất lượng khen thưởng được nâng lên, khen thưởng tập trung cho đối tượng là người lao động trực tiếp; khen thưởng các hành động đẹp, việc làm có ý nghĩa nhân văn để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội và tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết và 200 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lào Cai.

Xem thêm: Đà Lạt là thành phố Lễ hội của Châu Á

Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, hiện nay tỉnh Lào Cai đã nâng mức độ giải quyết 10/10 thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng của tỉnh lên mức độ 4.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Huân huy chương, bằng khen của Chủ tịch nước, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trao tặng.

Năm 2024, tiếp nối kết quả đã đạt được, Lào Cai tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đánh giá phân xếp loại cơ quan, công chức gắn với công tác thi đua, khen thưởng. Không ngừng đổi mới, cải cách thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng ở cấp tỉnh và cấp huyện, xã. Tích cực tham gia hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc theo hướng dẫn của Trung ương và làm tốt vai trò đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2024.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Ngoài ra, 5 tập thể, 4 cá nhân xuất sắc của tỉnh được trao Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba.

Tỉnh Lào Cai có 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 11 cá nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2023. UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2023; Bằng khen cho 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Nguyễn Hải - Hữu Trường