Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho hơn 120 nhân viên điện lực mùa nắng nóng

Xem thêm: Chương trình nghệ thuật 'Hội tụ non sông'

Xem thêm: Trao giải tranh cổ động kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ